Hiển thị một kết quả duy nhất

5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.000.000
1.400.000
1.200.000
1.500.000
1.700.000
2.800.000
5.500.000
300.000