Đàn T’rưng Biểu | Diễn Chuyên nghiệp

6.000.000 3.900.000

Đàn T’ Rưng của người Ê Đê
Với người Tây Nguyên lời ca tiếng đàn luôn luôn là nguồn cổ vũ trong đời sống. Đêm đêm quanh ngọn lửa hồng dưới mái nhà rông người ta kể Khan, kể H’mon và hát lên những làn điệu dân ca Jôn-jơ, đợi chờ, giã gạo…