Đàn Chingkram Diatonic

5.000.000

Nguyên liệu: Tre già 5 – 15 năm