Đàn Đinh Pá

5.000.000

Nguyên liệu: Ống nứa giá 5 – 15 Năm