GUITAR ACOUSTIC AU85-850

850.000

Mặt: Gỗ thông
Eo + lưng: Ván ép chất lượng cao
Cần: Thao lao
Mặt phím: Gỗ mật
Ngựa: Gỗ mật
Dây: Alice A206
Khóa: Taiwan

Danh mục: