GUITAR ACOUSTIC GLC550D-54

5.400.000

Mặt: gỗ thông sitka
Eo + lưng: gỗ điệp cao cấp, chỉ gỗ
Cần: giá tỵ có ty chống cong cần
Mặt phím: gỗ đen
Ngựa: gỗ mun
Dây: alice AW436
Khóa vặn: Japan

Danh mục: