GUITAR CLASSIC TC170J

1.700.000

Mặt: gỗ thông sitka
Eo + lưng: hồng đào cao cấp
Cần: gỗ thao lao
Mặt phím: gỗ đen
Ngựa: gỗ đen
Dây: alice AC130
Khóa vặn: taiwan
Có ty chống cong cần