GUITAR CLASSIC TC550D

5.500.000

Mặt thông sitka
Eo + lưng: gỗ điệp cao cấp, chỉ gỗ
Cần: gỗ gía tỵ có ty sắt chống cong cần
Mặt phím: gỗ đen
Ngựa: gỗ đen
Dây: alice AC138
Khóa vặn: Japan